Gudstjänst / Sunday service

Varannan söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst med lovsång, predikan, förbön, söndagsskola och tilltugg. En gång i månaden har vi även nattvard. / Every other Sunday at 11 am we have a celebration with worship, preaching, prayer, Sundayschool and snacks. Once a month we also take communion. Läs mera »
21.02.2022 kl. 12:25

Bön / Prayer

Varje onsdag kl 18.00 / Every Wednesday at 6 pmLäs mera »
21.02.2022 kl. 12:19

Kontaktuppgifter

Adress: Choraeusgatan 9, 68600 Jakobstad
E-post: jakobstad@metodistkyrkan.fi
Telefon: 050-5913201

Intern login

 

 

 

 

   

 

 

Händelsekalender

April 2023

Torsdag
6.4
18:00

Nattvard Getsemanestund / Communion service

Sarah Tiainen predikar och ansvarar för nattvarden. // Sarah Tiainen is preaching and holding communion.
Kyrkan/Church
Söndag
9.4
11:00

Påsk Gudstjänst / Easter Service

Peter Vidjeskog predikar. Ingen söndagsskola i dag // Peter vidjeskog will be preaching. No sunday school today.
Kyrkan/Church
Söndag
23.4
11:00

Gudstjänst / Worship Service

George Yamoah predikar och barnen har söndagsskola. Efteråt fortsätter vi med gemenskap tillsammans i caféet. // George Yamoah is preaching while the kids will have sunday school. Afterwards we will continue with fellowship together in the café.
Kyrkan/Church

Maj 2023

Söndag
7.5
11:00

Nattvardsgudstjänst / Communion Service

Gudstjänst tillsammans med Camilla Klockars som predikant, söndagsskola för barnen & café efteråt. Camilla Klockars is preaching, there is Sunday school for kids and fellowship in the café afterwards.
Kyrkan/Church
Torsdag
11.5
17:00
28.3.2023 16:04
Viktiga datum med tanke på konferenstrycket: 15.3 Medlemsstatistiken 2022 (till ng.sahlin@gmail.com) 31.3 Förtroendeuppdrag inom metodistkyrkan Vill du sluta med någon uppgift du haft inom kyrkan? Eller känner du att du har tid och vill du stå till tjänst? Ta gärna kontakt! (leif.bjorklund@abo.fi)
27.3.2023 22:07
I slutet av januari hade vi bott 17 år i Lovisa. Utanför våra fönster på den andra sidan av gatan ligger Lovisaviken. Under vår tid har man aldrig tidigare brutit upp isen med en isränna, men i år hände det. En eftermiddag i mitten av februari började en liten bogserbåt, som varit i arbete inne i viken sedan förra sommaren, att bryta en ränna ut mot havet, men isen var för tjock.
25.3.2023 11:43
Det har funnits behov av en kortare nattvardsordning i slutet av gudstjänsten - en regelrätt nattvardsgudstjänst upplevs lätt tung och när vi kombinerar gudstjänst och nattvardfirande känns det som två gudstjänster efter varandra.